ประวัติเครื่องสำอาง อายุ 5,000 ปี จากเมืองโบราณ

ร่องรอยของเครื่องสำอางโบราณเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างอาณาจักรโบราณ