ค้นพบอาณาจักรมายาซ่อนตัวใต้ผืนป่ากัวเตมาลา

ด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรมายาในกัวเตมาลาได้ถูกเปิดเผยออก