บรรพบุรุษชาวอังกฤษมีผิวดำ, ผมหยิก และตาสีฟ้า

เทคโนโลยีการสแกนและการพิมพ์สามมิติช่วยเผยใบหน้าของบรรพบรุษของชาวอังกฤษที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 10,000 ปีก่อน