พบฟอสซิลของวาฬไม่มีฟันที่เก่าแก่ที่สุด

ฟอสซิลที่พบในนิวซีแลนด์เผยให้เห็นบรรพบุรุษของวาฬมิงก์และวาฬหลังค่อมที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 27.5 ล้านปีก่อน