มนุษย์จะเป็นอย่างไรในอนาคต?

สูงขึ้น ผิวคล้ำขึ้น ตาโต หัวใหญ่ เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของไอเดียที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ในอนาคต