แมกมากับลาวา ต่างกันอย่างไร? วิทยาศาสตร์มีคำตอบ

และทำไมภูเขาไฟบางแห่งจึงระเบิด บางแห่งจึงมีแค่ลาวาไหลเท่านั้น คำตอบอยู่ภายในองค์ประกอบของหินหลอมเหลวเหล่านี้