น้ำเดือดกลายเป็นน้ำแข็งทันที

ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ ในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส น้ำเดือดๆ กลายเป็นน้ำแข็งได้อย่างไร?