พบภาพวาดผนังถ้ำเก่าแก่ที่สุด ผลงานของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล

การค้นพบครั้งนี้บ่งชี้ว่าทั้งมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลและมนุษย์โฮโมเซเปียนส์มีสติปัญญาในระดับเดียวกัน