ชุดภาพถ่ายเมืองรีสอร์ตร้างในสหรัฐอเมริกา

อดีตสถานที่พักตากอากาศชื่อดัง แต่ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ทิ้งร้างไปแล้ว