ทดลองให้ปลาไหลไฟฟ้าช็อต เพื่อวิทยาศาสตร์

หากอยากรู้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ปลาไหลปลดปล่อยออกมานั้นมีปริมาณมากแค่ไหน ต้องทดลองด้วยตนเอง!