ทำไมราชินีมดและแมลงอื่นๆ จึงฝังศพพวกที่ตายแล้ว

แมลงหลายชนิดเรียนรู้ที่จะทำลายศพของเพื่อนแมลงด้วยกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในรัง