ในโลกของลิงงวงช้าง จมูกยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดี

ในสังคมของลิงงวงช้าง ยิ่งจมูกใหญ่เท่าไหร่ ยิ่งเพิ่มโอกาสในการผสมพันธุ์กับตัวเมียมากขึ้นเท่านั้น