โลกของคาวบอยเป็นอย่างไร? ชมภาพเก่าอายุเกือบ 100 ปี

คาวบอยที่แท้จริงเขาแต่งตัวกันแบบนี้!