หากเกิดเป็นเด็กผู้หญิงใน ฉนวนกาซา ชีวิตจะเป็นอย่างไร?

บางคนกล่าวว่าชีวิตในฉนวนกาซาไม่ต่างจากเรือนจำที่เปิดโล่ง