ประเทศเหล่านี้มีความสุขมากที่สุดในโลก

ฟินแลนด์ครองแชมป์อันดับหนึ่งประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกสมชื่อ