“เจ้าสาววัยเด็ก” ปัญหาที่ถูกลืมในอินเดีย

แม้อัตราการแต่งงานในวัยเด็กของอินเดียจะลดลงแล้ว แต่เด็กสาวจากครอบครัวที่ยากจนยังคงเผชิญกับชะตากรรมเช่นนี้