มหาสมุทรเป็นพิษ: ภาพถ่ายที่ช่วยย้ำเตือนถึงสถานะน่ากังวลของทะเลในปัจจุบัน

ชมชุดภาพถ่ายที่ตอกย้ำให้เห็นว่าเราทำลายธรรมชาติอันสวยงามไปมากแค่ไหนแล้ว