ผู้คนราว 143 ล้านคนจะกลายเป็นผู้ลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศ

รายงานใหม่ชี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะผลักดันให้ผู้อพยพเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา