ชีวิตบนเกาะซึ่งหนาแน่นที่สุดในโลก

เกาะเล็กๆ นอกชายฝั่งโคลอมเบียนี้ ประกอบไปด้วยบ้านเรือน 97 หลัง ของครอบครัวจำนวน 45 ครอบครัว บนพื้นที่เพียง 1,200 ตารางเมตรเท่านั้น