มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ล่า สลอธยักษ์ เป็นอาหาร

หลักฐานทางโบราณคดีนำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์ในยุคโบราณอาจกินสลอธยักษ์เป็นอาหาร