ไม่มีอารยันและดราวิเดียนแท้ในอินเดีย

ผลการศึกษาใหม่โดยนักวิทยาศาสตร์ 92 คน จากสถาบันชั้นนำ ระบุว่าบรรพบุรุษของชาวอินเดียประกอบขึ้นจากการผสมปนเปของผู้คนจากหลายชาติพันธุ์