รอยเท้าเก่าแก่ 85,000 ปี ร่องรอยการอพยพมนุษย์

รอยเท้าของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในซาอุดิอาระเบียกลายมาเป็นหลักฐานใหม่ว่าเราอพยพออกจากแอฟริกาอย่างไร?