โครงกระดูกโบราณฉายพิธีกรรมหลังต่อสู้ของคนเถื่อน

โครงกระดูกอายุ 2,000 ปี ในพื้นที่ชุ่มน้ำแสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมบางอย่างหลังการออกรบของชนเผ่าเจอร์มานิก