เหยื่อ ในปอมเปอี คนนี้ ไม่ได้ตายเพราะหินทับ

ผลการค้นพบใหม่ที่น่าตกใจถึงสาเหตุการตายที่แท้จริงของชายโชคร้ายที่เคยมีชีวิตอยู่ในคริสต์ศักราชที่ 79