คืนใบหน้าให้แก่มัมมี่อายุ 1,600 ปี

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างแบบจำลองใบหน้าให้แก่มัมมี่อายุหลายพันปีจากอาณาจักรโมเช ในเปรูได้