๙ ช่างภาพสารคดีกับในหลวงรัชกาลที่ ๙

ครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อ 9 ช่างภาพสารคดีชั้นนำของเมืองไทย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9