รวมประวัติศาสตร์การ ประท้วง พลังหนุ่มสาวเปลี่ยนแปลงโลก

ย้อนชมประวัติศาสตร์ของพลังแห่งวัยหนุ่มสาวผ่านห้าขบวนการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่