แสงซินโครตรอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มาดูกันว่าเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตอาหารมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างไร