ภูมิประเทศอันน่ามหัศจรรย์จากเทคโนโลยี Laser Scanner

จะเป็นอย่างไรถ้าเปิดเปลือยผืนดินที่อยู่เบื้องล่าง? ชมความงดงามจากภาพถ่ายทางอากาศที่ผนวกเข้ากับเทคโนโลยี Laser