NGT x SaySci Ep.3 “เนื้อสัตว์เปลี่ยนสีเมื่อปรุงสุก”

จากเนื้อสีแดงฉ่ำกลายเป็นเนื้อสีน้ำตาลชวนน้ำลายไหลได้อย่างไร? มาเรียนรู้เกี่ยวกับความลับขององค์กระกอบในเนื้อสัตว์กัน