ธรณีวิทยาว่าด้วยการเกิดถ้ำ

กว่าจะกลายมาเป็นห้องหับขนาดใหญ่ตามธรรมชาติเช่นนี้ ต้องใช้เวลาหลายแสนปี