NGT x SaySci Ep.6 “มหัศจรรย์ของความหนาแน่น”

ของเหลวแต่ละชนิดแยกชั้นกันได้อย่างไร? อะไรคือเบื้องหลังของการทดลองอันสวยงามนี้ มาทำความรู้จักกับ “ความหนาแน่น” และความสำคัญของสิ่งนี้กัน