วิทยาศาสตร์ว่าด้วยความดีกับความชั่ว

การที่ใครคนหนึ่งจะมีพฤติกรรมดีหรือเลวนั้นไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูที่กำหนดเส้นทาง แต่ยังรวมถึงระบบภายในสมองของเขาด้วย