การทดลองว่าด้วยความอิจฉา

ใครจะคิดว่าความอิจฉาเองก็มีประโยชน์ในการเอาตัวรอด…