นักบินอวกาศ มองโลกเปลี่ยนไปเมื่อได้ท่องอวกาศ

การมองเห็นโลกจากมุมมองของอวกาศเปลี่ยนชีวิตและวิธีคิดของผู้คนได้ แต่มีน้อยคนนักที่มีโอกาสเช่นนั้น