ความสะอาดของป้ายรถเมล์ในเกาหลีเหนือ

ชมภาพถ่ายของป้ายรถเมล์ในกรุงเปียงยาง ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดและไม่มีโฆษณาหรือกราฟฟิตี้รบกวนสายตา