ชีวิต ณ ชายแดนจีน-เกาหลีเหนือ

ชมภาพวิถีชีวิตภายในพรมแดนที่ได้ชื่อว่ามีการตรวจตราป้องกันอย่างหนาแน่นที่สุดของโลก