มรดกโลก : อลังการความงามแผ่นดินมังกร

ชมความงดงามจากหลากหลายสถานที่อันน่าอัศจรรย์ในแดนมังกรที่ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลก