โรงแรมแห่งนี้รักษาผืนป่าไว้

โรงแรมแห่งนี้ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ ด้วยการสำรวจระบบนิเวศโดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรมและบรรดานักวิทยาศาสตร์