พบพลาสติกห่อบุหรี่ในตัวแมงกะพรุน

ห่อพลาสติกที่ยังคงปรากฏยี่ห้อชัดเจนนี้เป็นสัญญาณเตือนให้เราตระหนักว่าขยะพลาสติกมีอยู่ทุกที่ทั่วโลก