“หมีขั้วโลกผอมโซ” ประจักษ์พยานของภาวะโลกร้อน

ภาพถ่ายของหมีขั้วโลกในสภาพอดอยากนี้ ช่วยย้ำเตือนถึงชะตากรรมของหมีขาวหลายตัวที่กำลังหิวโหยจากภาวะโลกร้อน