ค้นพบฟอสซิลเพนกวินที่มีขนาดเท่ากับมนุษย์

ซากฟอสซิลของเพนกวินที่ถูกค้นพบทางตอนใต้ของนิวซีแลนด์ เป็นเพนกวินยักษ์อายุ 55 ล้านปีก่อน ที่มีความสูงเทียบเท่ากับมนุษย์