รวมภาพนกสวยๆ จากทั่วโลก (2)

รวมภาพถ่ายนกหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลก เนื่องในโอกาส “ปีแห่งนก”