นกแสนรู้ : ไขปริศนาความฉลาดของนก

นกนั้นฉลาดกว่าที่คุณคิด พวกมันจดจำทาง ประดิษฐ์เครื่องมือได้ด้วยตนเอง รู้เช่นนี้แล้วคำว่า “สมองนก” ไม่ใช่คำสบประมาทอีกต่อไป