ช่วยอัลบาทรอสปรับตัวรับสภาพอากาศด้วยรังนกเทียม

รังนกเทียมเหล่านี้ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของลูกนกอัลบาทรอสจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมากขึ้น