ปลาถ้ำตาบอดอาจเป็นกุญแจใหม่ในการรักษาเบาหวาน

ปลาตาบอดเหล่านี้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมาก นักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบว่าพวกมันปรับตัวให้มีสุขภาพที่ดีได้อย่างไร