ทำไมสัตว์น้ำใต้ทะเลลึกจึงมักมีสีดำ?

ใต้มหาสมุทรอันมืดมิด บรรดาปลาหลายชนิดต้องวิวัฒน์กลยุทธ์เพื่อการเอาชีวิตรอดด้วยการพรางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม