มังกรโคโมโดวางไข่ได้เอง แม้ไม่มีตัวผู้ผสมพันธุ์

เมื่อปราศจากตัวผู้ผสมพันธุ์ด้วย มังกรโคโมโดสามารถวางไข่ได้เอง แต่คุณภาพของยีนรุ่นลูกจะด้อยลง