ลิงกังญี่ปุ่นเมคเลิฟกับกวาง

เหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นกับลิงกังบนเกาะแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เมื่อพวกมันเลือกที่จะผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์