สัตว์เหล่านี้ดื่มน้ำด้วยวิธีแปลกๆ

ในขณะที่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์หลอดเพื่อดูดน้ำ สรรพสัตว์เองก็มีนวัตกรรมส่วนตัวช่วยให้มันเอาตัวรอดได้เช่นกัน